Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

O moderný stavebný zákon sa zaujíma aj splnomocnenkyňa pre rómske komunity

Dnešné stretnutie s Andreou Bučkovou, splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity sa nieslo v priateľskom duchu a so snahou nájsť najvhodnejší nástroj na podporu bývania, ktorý by stál na dohode o spoločnom úmysle pre podporu najširšej verejnosti. Ústrednou témou stretnutia bola príprava navrhovanej reformy v oblasti výstavby a územného plánovania. Na stretnutí splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity predostrela pripomienky a námietky. Jednou z nich bola obava z aplikačnej praxe zavádzania nových legislatívnych zmien, avšak štátny tajomník Martin Hypký ju uistil, že zásada rovnakých práv pre všetkých občanov je dodržiavaná a zmena v legislatíve neohrozí životné podmienky ľudí, ktorí žijú v zraniteľnom prostredí. Navyše vysoko ocenil jej záujem o modernizáciu stavebného zákona a je otvorený ďalším diskusiám na túto tému, pretože všeobecným záujmom je, poskytnúť rovnaké podmienky na život pre všetkých bez ohľadu na etnickú príslušnosť.

Zdieľať článok
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email