O moderný stavebný zákon sa zaujíma aj splnomocnenkyňa pre rómske komunity

Dnešné stretnutie s Andreou Bučkovou, splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity sa nieslo v priateľskom duchu a so snahou nájsť najvhodnejší nástroj na podporu bývania, ktorý by stál na dohode o spoločnom úmysle pre podporu najširšej verejnosti. Ústrednou témou stretnutia bola príprava navrhovanej reformy v oblasti výstavby a územného plánovania. Na stretnutí splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity predostrela pripomienky a námietky. Jednou z nich bola obava z aplikačnej praxe zavádzania nových legislatívnych zmien, avšak štátny tajomník Martin Hypký ju uistil, že zásada rovnakých práv pre všetkých občanov je dodržiavaná a zmena v legislatíve neohrozí životné podmienky ľudí, ktorí žijú v zraniteľnom prostredí. Navyše vysoko ocenil jej záujem o modernizáciu stavebného zákona a je otvorený ďalším diskusiám na túto tému, pretože všeobecným záujmom je, poskytnúť rovnaké podmienky na život pre všetkých bez ohľadu na etnickú príslušnosť.

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona