Navrhované zmeny v územnom plánovaní sledujú správny cieľ (článok)

V rámci reformných zámerov podpredsedu vlády Slovenskej republiky Štefana Holého v stavebnom konaní je pre SK 8 kľúčový pripravovaný stavebný zákon o územnom plánovaní. Podľa predsedu SK 8 a trnavského župana Jozefa Viskupiča je územné plánovanie základným nástrojom samospráv pri plánovaní využívania územia. Samosprávne kraje by v tejto oblasti mali prevziať časť kompetencií okresných úradov v sídle kraja. Preto SK 8 tento návrh považuje za dobrý základ rozvoja regiónov.

Iniciatíva podpredsedu vlády Holého spočíva, okrem iného, v rozdelení procesov územného plánovania a stavebného konania do dvoch samostatných zákonov. To vítame. V rámci tvorby nového zákona o územnom plánovaní chceme prevziať časť kompetencií okresných úradov v sídle kraja. To znamená, že budeme záväzne posudzovať súlad plánu obce s plánom kraja, čo je logické a správne,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Návrh stavebného zákona z pohľadu SK 8 viac-menej zachováva osvedčenú štruktúru orgánov územného plánovania, ktorými sú obce a samosprávne kraje. Viac si prečítate TU. 

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona