Spúšťame rokovania s investičnými partnermi, ideme riešiť záujem v konkrétnych lokalitách po celom Slovensku

  • Vláda schválila založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania
  • Úlohou Agentúry je najmä vypracovať cenovú mapu pre regulované nájomné a navrhnúť kritériá pre budúcich nájomcov v nájomných bytov
  • Podpredseda vlády Štefan Holý začína rokovať so zástupcami štátu, sociálnych a investičných partnerov o ich účasti v projekte nájomného bývania
 
 

Ďalší konkrétny krok na ceste k nájomným bytom. Vláda schválila Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania. Tá bude mať dvoch štatutárov. Jedným je štátny tajomník Úradu podpredsedu vlády, Peter Sekáč, a druhým je nominant Ministerstva financií a zároveň vedúci Úradu vlády, Július Jakab. Postupne ich doplní menší úradnícky aparát. Zriadenie agentúry je podľa podpredsedu vlády Štefana Holého ďalším dôležitým krokom na ceste za dostupným nájomným bývaním.

„Veci sa rýchlo hýbu vpred a sme opäť bližšie k tomu, aby mohli obyvatelia Slovenska bývať v dostupných nájomných bytoch. Zároveň sa posúvame do ďalšej fázy, v rámci ktorej ideme zisťovať záujem nielen medzi štátnymi inštitúciami, ale aj zamestnávateľmi a verejnosťou, aby sme vytvorili dokonalú mapu, kde je aký dopyt po nájomných bytoch.“

Štefan Holý dopĺňa, že očakávajú veľký záujem naprieč celým Slovenskom. „Takmer dve tretiny populácie vo veku 17 – 45 rokov by si vedeli predstaviť žiť v štátnom nájomnom byte. Viac ako polovica opýtaných v rámci skúmanej cieľovej skupiny deklaruje, že by boli ochotní sa presťahovať v prípade, že by v blízkosti ich novej práce bolo dostupné bývanie. Toto sú jasné dáta, na ktoré musíme reflektovať.“

Členmi Agentúry budú okrem zakladateľov Úradu vlády a Ministerstva financií budú aj investiční partneri. Tí budú výlučnými partnermi štátu a budú si vyberať projekty, do ktorých investujú. Vo vzťahu so štátom budú len členovia agentúry – investiční partneri.

Investiční partneri majú voľné ruky a môžu si slobodne vyberať, do ktorých projektov investujú, pričom majú za svoje rozhodnutia zodpovednosť. Trhový princíp považujeme za najlepší mechanizmus, ktorý bude vytvárať záujem. Nebudú o tom rozhodovať štátni úradníci od stola. Budeme počúvať našich partnerov a dáme im podmienky, aby sa ľudia vo výsledku mohli dostať k dostupnému bývaniu.“

Holý dodáva: „K dnešnému dňu máme doručené oficiálne vyjadrenie záujmu o vstup do rokovaní od veľkých nadnárodných spoločností Vienna Insurance Group, Heimstaden, YIT a BWSG. Tieto spoločnosti deklarovali investičnú kapacitu pre projekty nájomného bývania na Slovensku na úrovni celkovo 6 miliárd euro, pričom čiastku 2,1 až 2,5 miliardy euro sú schopné investovať prakticky okamžite po podpise investičných zmlúv so štátom. Máme tak dostatok prostriedkov na výstavbu zhruba 40-tisíc bytov.“

Pri plánovaní výstavby nájomných bytov bude s Úradom podpredsedu vlády a Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania spolupracovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ministerstvo v týchto dňoch rozdistribuuje dotazník predbežného reálneho záujmu občanov o výhodnejšie nájomné bývanie.

„Zisťovaním predbežného reálneho záujmu medzi občanmi získame nielen informácie o tom, ktoré sú prioritné lokality pre výstavbu bytov, ale aj preferovaný typ bývania v jedno-, dvoj-, troj- alebo štvorizbových bytoch. Ceny nehnuteľností enormne rastú a štátom podporované nájomné byty budú predstavovať asi najväčšiu pomoc pre Slovákov, ktorých trápia vysoké náklady na bývanie. Nájomné byty dajú ľuďom možnosť prijať lepšie platenú prácu aj v inom regióne. uviedol Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Po konzultácii s úradom podpredsedu vlády tak štát získa relevantnú vzorku potenciálnych záujemcov spomedzi približne 45 000 občanov žijúcich vo všetkých kútoch Slovenska, či už medzi zamestnancami zariadení sociálnych služieb, úradov práce, Sociálnej poisťovne. Neskôr aj medzi zdravotníkmi či učiteľmi a ďalšími. Vo výsledkoch prieskumu sa dozvie, aké sú konkrétne predstavy a potreby občanov. Podľa nich bude štát vedieť, kde sú najžiadanejšie lokality v regiónoch a aké sú najžiadanejšie typy bytov.

„Je logické, že dotazník nemôže byť striktne anonymný, na čo v ňom vopred upozorňujeme. Nakoľko sa jedná o veľmi dôležité informácie pre výstavbu nájomných bytov, občania si môžu byť istí, že údaje, ktoré vyplnia, budú slúžiť iba pre účely plánovania a výstavby štátnych nájomných bytov. Pretože práve bez spolupráce a informácií od občanov, by tento míľnik nebolo možné naplniť,“ doplnil Krajniak.

Celú tlačovú konferenciu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka a podpredsedu vlády SR Štefana Holého si môžete pozrieť na facebooku. 

Míľniky na ceste k reálnemu nájomnému bývaniu:

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona