Procesy budú digitalizované a stavebné povolenie bude vydávať nový stavebný úrad

1. júna 2022 vznikol Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR vymenovaním predsedu, ktorým sa stal Martin Hypký, ktorý pôsobil ako štátny tajomník podpredsedu vlády SR Štefana Holého a bol zodpovedný za novú stavebnú legislatívu, vďaka ktorej sa zrýchli vybavovanie stavebných povolení pomocou digitalizácie. 

Ďalším krokom bolo vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu, ktorým sa stal Viktor Očkay. Schválila ho vláda na svojej 82. schôdzi, ktorá sa konala 1. júna. Od 1. januára 2023 prejdú na úrad kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia.

Viktor Očkay má pracovné skúsenosti z oblasti finančného manažmentu, ekonomiky a účtovníctva. Po skončení štúdia na Ekonomickej Univerzite v Bratislave pôsobil niekoľko rokov vo firme ČSOB Factoring a.s., kde sa neskôr stal aj členom predstavenstva. Pôsobil takisto vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a.s. ako finančný riaditeľ a člen predstavenstva. Od roku 2012 pracoval na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky ako generálny riaditeľ sekcie financovania. Do svojho menovania za generálneho tajomníka služobného úradu pôsobil v oblasti stratégie a plánovania, ako aj na oddelení rozpočtu a účtovníctva na Úrade podpredsedu vlády SR.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR bude riadiť stavebné konanie. Budú pod neho spadať regionálne úrady, ktoré budú mať určený územný obvod pôsobnosti. Regionálnych úradov bude celkovo 8, so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a v Žiline.

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona