Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

Pokračujeme v oficiálnych stretnutiach a rokovaniach súvisiacich s návrhom stavebného zákona

Na pravidelnej báze sa do dnešných dní rokuje s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v rámci vytvorených pracovných skupín. Pripravované zmeny stavebného zákona sa dotknú týchto dvoch rezortov v najväčšej miere.

 

28. apríla 2021 sa zúčastní podpredseda vlády Štefan Holý a štátny tajomník Martin Hypký na pracovnom stretnutí s ministrom životného prostredia Jánom Budajom.

4. mája 2021 sa uskutoční rokovanie s predsedami samosprávnych krajov a primátormi krajských miest. Hlavnou témou rokovania je: Predstavenie návrhov zákonov o územnom plánovaní a výstavby v predbežnom pripomienkovom konaní z pohľadu dopadov a návrhov doložiek vplyvov.

Zdieľať článok
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email