Stavebný zákon a jeho rýchlejšia cesta k nájomným bytom

Z papiera na online - jednoducho a rýchlo

Prechádzame na elektronizáciu procesov vo výstavbe bližšie k VÁM občanom bez byrokracie

Predstavujeme vám fungovanie v praxi na príklade rodiny Malebných, ktorí si kúpili pozemok, dlho šetrili na rodinný dom, aby sa mohli usadiť a mať dostupné bývanie. Keď sa rozhodli konečne pustiť do stavby, najali si architekta a ďalej si už pozrite v našom krátkom videu:

Obrazovú ukážku (bez hovoreného slova) si môžete pozrieť tu. 

Manželia Malební si pred rokmi kúpili pozemok v Bolerade. Dlho šetrili na rodinný dom a konečne prišiel čas, kedy sa rozhodli ho postaviť. Najali si architekta, aby im navrhol dom podľa ich predstáv.
 1. Architekt navrhol architektonickú štúdiu podľa predstáv manželov, ale aj podľa podmienok súvisiacich s miestom výstavby. Informácie získal z informačného systému Urbion a návrh stavebného zámeru spracoval ako 3D model stavby.
 2. Do informačného systému sa pán Malebný, ako stavebník, bude môcť prihlásiť pomocou svojho občianskeho preukazu, Poštovej karty (ako ďalšej možnosti pre elektronickú komunikáciu), alebo iným spôsobom, ktorý bude spĺňať štátom nastavené prísne bezpečnostné pravidlá.
 3. Po prihlásení uvidí celú predchádzajúcu interakciu so stavebným portálom a môže kontrolovať stav vybavenosti svojho stavebného zámeru. Vyberá si možnosť Nového podania aby ohlásil svoj zámer postaviť rodinný dom. Samozrejme, ak chce môže splnomocniť svojho architekta aby to spravil zaňho.
 4. Presne vidí aké podklady bude potrebovať, aby mohol vyplniť príslušný formulár. Skontroloval, že má všetko pripravené a tak môže začat.
 5. Zásada jedenkrát a dosť znamená, že údaje, ktoré už raz zadal, alebo ich štát už má, nemusí opakovane vypĺňať, čím šetrí čas. Vyplní formulár podania a nahrá prílohu stavebného zámeru, ktorú môže pán Malebný nahrať aj ako 3D model stavby vo formáte .ifc, ktorý dostal od architekta.
 6. Nad 3D modelom stavby budú môcť v systéme prebehnúť automatizované kontroly – či sú splnené určené štandardy, ktoré sú zadefinované v rôznych reguláciách. Príklad: Zistí sa, že stavba má problém – šírka dverí nespĺňa požiadavky a schodisko nie je zabezpečené zábradlím. Ostatné je v poriadku. V tomto bode teda prebehnú aj základne kontroly, či je stavba v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou . Systém bude nastavený tak, aby sa neustále vyvíjal a zlepšoval a v budúcnosti bude možná automatizovaná kontrola aj zložitejších vecí. Pán Malebný pošle architektovi výsledok kontroly a poprosí ho o zapracovanie.
 7. Po zapracovaní sa opäť prihlási do portálu a pokračuje tam, kde skončil. Nahrá nový model. Tentokrát je už všetko v poriadku. Odošle projekt stavebnému úradu a dotknutým osobám, vrátane susedov a príslušnej obce.
 8. Systém automaticky notifikuje všetky dotknuté osoby a orgány, aby sa mohli vyjadriť k zámeru stavby vysnívaného rodinného domu.
 9. Susedovi Jankovi príde SMS, prihlási so svojou Poštovou kartou, pozrie si model a umiestnenie stavby na ortofoto mape. Vidí, že je všetko v poriadku. Sused ho nijak neobmedzí a všetko je tak, ako sa o tom bavili v minulosti. Odklikne, že nemá žiadne pripomienky.
 10. Požiadavku na vyjadrenie, ktorá príde do vodární, otvorí zodpovedná osoba, prezrie si model a informácie, ktoré k stavebnému zámeru nahral stavebník, pre účely posúdenia návrhu (pohľady, súvislosti v okolí, ktoré potrebuje poznať, počet osôb a podobne). Ak je všetko v poriadku, odklikne, že nemá žiadne pripomienky.
 11. Pracovník na stavebnom úrade vidí prehľadne všetky jemu pridelené spisy konaní o stavebných zámeroch a vie určiť, ktorý je v akej fáze. Dostane notifikáciu pri každom novom spise alebo pri zmenách v ňom. Žiadosť manželov Malebných už pozná a čaká na posledné súhlasné stanoviská od dotknutých orgánov, ktoré majú zákonnú lehotu, a správu z pripomienkovania, ktorú spracúva architekt. Do spisu prichádza správa, že stavebný zámer je v poriadku a žiaden dotknutý orgán nemá nesúhlasné stanovisko so zámerom a všetky požiadavky na úpravu stavebného zámeru sú akceptované. Poslednýkrát si skontroluje spis a, ak je všetko v poriadku, môže vydať rozhodnutie o stavebnom zámere.
 12. Všetkým dotknutým osobám príde informácia o povolení stavby. Manželia Malební sa tešia, konečne budú môcť začať stavať a už nasledujúce Vianoce strávia spoločne s ostatnou rodinou v ich novom dome.
Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona