Úrad pre územné plánovanie a výstavbu rozdeľuje obciam dotácie

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu dnes zverejnil výšku dotácie, ktoré dostanú jednotlivé obce a mestá. Ide o dotácie, ktoré obciam a mestám slúžia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku. 

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR zverejnil výšku dotácie, ktorá bude poskytnutá v roku 2023 obciam na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku. 

Nižšie nájdete rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2023 na úseku stavebného poriadku pre:

Bratislavský kraj
Banskobystrický kraj
Nitriansky kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Všetky ďalšie informácie o dotáciách na úseku stavebného poriadku budú zverejnené na našom oficiálnom webovom sídle

Doplňujúca informácia: 

Od 01.01.2023 pôsobnosť Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prešla na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (v zmysle § 40 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy).

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona