Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR sa rozrastá

V najbližších dňoch sa úrad rozrastie, a to delimitáciou niektorých zamestnancov Ministerstva dopravy a výstavby SR. V rámci zmeny tzv. kompetenčného zákona od 1. januára 2023 prechádzajú na úrad kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR je ústredným orgánom štátnej správy pre:

  • územné plánovanie okrem ekologických aspektov,
  • výstavbu,
  • vyvlastnenie. 
  •  

„Od 1. apríla 2024 bude stavebná legislatíva v platnosti a na to, aby bolo možné podľa nej pracovať, treba vytvoriť nový informačný systém, o ktorý sa zákon opiera. K tomuto dňu budú musieť byť v účinnosti aj všetky legislatívne zmeny vrátane vykonávacích predpisov,“ upresňuje predseda Hypký.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, sa zriadil prijatím novej stavebnej legislatívy. Vznikol 1. júna 2022, menovaním predsedu úradu a generálnym tajomníkom služobného úradu. Predsedom sa stal Martin Hypký, ktorého do funkcie vymenovala vláda na návrh vicepremiéra Štefana HoléhoGenerálnym tajomníkom je Viktor OčkayPostupne k nim pribudol aj realizačný tím, ktorý má za úlohu utvoriť procesy, ktoré bude potrebné zaviesť do praxe k 1. januáru budúceho roka. Od 1. novembra má úrad aj podpredsedníčku pre územné plánovanie Milotu Sidorovúurbanistku a odborníčku na verejné priestory. Odborným garantom pre výstavbu je Roman Skorka. 

Jednotný informačný systém Urbion, vďaka ktorému sa budú všetky stavebné procesy zhromažďovať na jednom mieste, bude podľa jeho slov spustený k 1. aprílu 2024. Procesy sa plne digitalizujú do 1. januára 2028 a funkcionality budú v intenciách, ktoré zákon popisuje.

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona