Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

V susednom Rakúsku sme čerpali inšpiráciu pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania

17. decembra 2021 – Predseda NR SR Boris Kollár za účasti podpredsedu vlády SR Štefana Holého a jeho štátneho tajomníka Martina Hypkého za zúčastnili pracovného obeda s predstaviteľmi VIG – Vienna Insurance Group za účelom zdieľania skúseností s výstavbou nájomných bytov. Pre inšpiráciu navštívili aj úspešný projekt Seestadt Aspern.

V priateľskej atmosfére pri pracovnom obede predsedu parlamentu spolu s jeho delegáciou spoločne s VIG – Vienna Insurance Group zdieľali osvedčené postupy a skúseností v oblasti výstavby a prevádzky nájomného bývania v meste Viedeň v kontexte legislatívneho návrhu zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní.

Podnetnou skúsenosťou pre našu delegáciu bola návšteva a prezentácia projektu Seestadt Aspern ako jednej z najväčších európskych projektov v oblasti mestského rozvoja. Projekt má ambíciu do roku 2030 poskytnúť ubytovanie 25 tisíc ľudom a postupne umožniť vytvorenie tisícov pracovných miest (odhad až 20 tisíc pracovných miest). Aktuálne v ňom býva takmer 10 tisíc ľudí a pracuje približne 3 tisíc ľudí. Cieľom Seestadt je vytvoriť miesto, ktoré zahrnie komplexnú občiansku vybavenosť, a to bývanie, prácu, vzdelávanie, kultúru, služby a oddych.

Pracovnú cestu delegácia ukončila prijatím u primátora a krajinského predsedu Viedne Michaela Ludwiga.

Nižsie si pozrite ukážku z nedeľnej relácie RTVS O 5 minút 12, kde hovorí predseda NRSR Boris Kollár o rokovaní vo Viedni s jednou z najväčších rakúskych investičných spoločností. Tá je ochotná prísť na Slovensko a do výstavby nájomných bytov investovať hneď na štart 1,5 miliardy.
Zdieľať článok
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email