Konzultujeme s podnikateľskými subjektmi o návrhu pripravovanej vyhlášky

18. januára 2023 zverejnil Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky finálny návrh vyhlášky určený na pripomienkovanie, ktorý nájdete TU

V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 18. januára 2023 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu vyhlášky. Konzultácie budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie a v prípade potreby aj osobnými rokovaniami so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy. Termín ukončenia konzultácií je 15. februára 2023.

Kontaktná osoba: richard.boris@stavebnyurad.gov.sk

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona