Začíname s prípravami na vytvorenie Digitálneho dvojčaťa Slovenska

Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (ďalej len ÚÚPV SR) Martin Hypký absolvoval 15. novembra 2022 pracovnú cestu do Košíc. Predseda úradu spolu so svojou delegáciou a prof. Jasonom Pomeroyom, s ktorým úrad úzko spolupracuje sa stretli s predstaviteľmi Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len TUKE) k téme overenie koncepcie, tzv. „proof of concept“ informačného systému, novej stavebnej legislatívy.

Na stretnutí s predstaviteľmi TUKE uviedol predseda úradu novú stavebnú legislatívu, ktorej cieľom je holistický prístup k zmene stavebnej legislatívy na Slovensku, a to vytvorením stratégie Digitálneho dvojčaťa. Zo samotnej stratégie Digitálneho dvojčaťa vychádzajú jednotlivé overenia koncepcie, tzv. Proof of Concept (PoC), ktoré sú predmetom zmluvy o spoločnom výskume, uzatvorenej medzi ÚÚPV SR a TUKE.

Stratégiu Digitálneho dvojčaťa SR následne predstavil prof. Jason Pomeroy, ktorý objasnil aktuálny stav vypracovania stratégie a výhody, ktoré Digitálne dvojča prinesie všetkým sféram spoločnosti na Slovensku: štát, samospráva, súkromný sektor a občianska spoločnosť.

Počas diskusie si obe zúčastnené strany spoločne adresovali otvorené body, nastavili parametre spolupráce medzi ÚÚPV SR a TUKE a dohodli na ďalšom postupe.

Následne sa delegácia presunula na ďalší bod programu, a to na stretnutie s predstaviteľmi Creative Industry Košice (ďalej len CIKE). Predstavitelia CIKE na stretnutí objasnili svoju víziu a poslanie inštitútu, ktorým je zlepšenie života a úrovne blahobytu, tzv. „well-being“ občanov Košíc.

Stavebný zákon 2021
Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona