Stavebné povolenia prejdú na štát (článok)

V dnešných Hospodárskych novinách nájdete článok o aktuálnom obraze stavebného procesu na Slovensku a hlavných dôvodoch na zmenu. Nižšie si môžete prečítať viac. 

Nekonečný schvaľovací proces, populizmus na úrovni komunálu, odsúvanie problémov, nevhodné a nedostatočné územné plánovanie, odborná nespôsobilosť úradov a nekonečný rad čiernych budov. Takto hodnotí Úrad vlády aktuálny obraz stavebného procesu na Slovensku. Tu sú hlavné dôvody na zmenu.

Prvý dôvod: Nelichotivé hodnotenie Momentálne je Slovensko na 146. mieste rebríčka Doing Business. „Hlavným dôvodom, prečo sme na takomto nelichotivom mieste spoločne so štátmi rovníkovej Afriky, je práve pomalosť stavebného konania,“ povedal pre Hospodárske noviny jeden z predkladateľov nových stavebných predpisov podpredseda vlády Štefan Holý.

Druhý dôvod: Vysoká miera byrokracie Druhým zásadným problémom je vysoká miera byrokracie. „Chceme požiadať o stretnutie s pani prezidentkou, ukázať jej pridanú hodnotu navrhovaných zákonov a pravidiel. Radi a otvorene jej zodpovieme na všetky otázky, vysvetlíme zavádzajúce dezinformácie, keďže niektorí predstavitelia samospráv na udržanie svojho vplyvu v stavebnom konaní používajú manipuláciu ako svoju pracovnú metódu,“ skonštatoval podpredseda vlády Štefan Holý.

Tretí dôvod: Nekonečný schvaľovací proces Populizmus na úrovni komunálu, odsúvanie problémov, nevhodné a nedostatočné územné plánovanie, odborná nespôsobilosť stavebných úradov a nekonečný rad čiernych stavieb. To je podľa Holého aktuálny obraz stavebného procesu na Slovensku. Jediní, ktorí sa majú báť zmien v stavebnom zákone, sú vybavovači, podvodníci a ľudia s nečistými úmyslami. Tí profitujú na súčasnom neprehľadnom stave, tvrdí podpredseda vlády. „Týchto sa chcú zástupcovia miest a obcí zastávať, keď chcú betónovať súčasný stav? Chceme len pripomenúť, že čo sa týka výkonu služby smerom k mestám, ide o prenesený výkon štátnej správy, nie je to originálna kompetencia,“ zdôraznil pre HN. Bohužiaľ, dnes podľa Holého nevieme ani povedať, koľko máme stavebných úradov, koľko ľudí na nich pracuje, aký je počet stavebných konaní a nemáme žiadne dáta, s ktorými by sme vedeli pracovať.

Štvrtý dôvod: Jasné a zrozumiteľné pravidlá Základom zmeny, na ktorej úrad vlády pracuje, sú jasné dáta a presný a zrozumiteľný systém pravidiel. „Vyhrávať nemá ten, kto sa vyzná v spleti pravidiel, a ani ten, kto dokáže odsúvaním lehôt brániť rozvoju územia. Uspieť má ten, kto dodrží jasné, moderné, prehľadné a zrozumiteľné pravidlá a oboznámi občana bez skrývania a transparentne. Pravidlá, ktoré budú jednotné na celom Slovensku,“ podčiarkol.

Piaty dôvod: Pomoc pri územnom plánovaní Podpredseda vlády avizuje samosprávam aj pomoc riešiť ich územné plánovanie. „Jasné pravidlá schválené zastupiteľstvom a pripomienkované občanmi určia, čo sa kde bude môcť stavať. Územný plán bude podkladom, z ktorého bude úplne jasné a logické, aká stavba sa kde môže alebo nemôže stavať. Tento územný plán si občan kedykoľvek pozrie tak, ako sa teraz pozerá na Google mapu.“

Šiesty dôvod: Ochrana životného prostredia V následnom procese sa budú zisťovať napríklad vplyvy na životné prostredie či iné verejné záujmy. „Životné prostredie je veľmi dôležité a stane sa integrálnou súčasťou rozhodovania – pri stavbách, ktoré podliehajú EIA, dokonca integrujeme procesy, tie by však nemali byť na úkor rozvoja,“ podčiarkol Holý.

Siedmy dôvod: Účasť na tvorbe územných plánov Holý zároveň poprel vyhlásenia, podľa ktorých sa mali zúžiť kompetencie obcí a miest pri prijímaní územných plánov. „V prípade návrhu zákona o územnom plánovaní sa nijako nezužuje dnešný rozsah a možnosti pripomienkovania návrhov územnoplánovacích dokumentov. Práve naopak, návrh predpokladá, nad rámec dnešných možností, že ak si fyzická osoba aktivuje aplikáciu, aby bola notifikovaná o konaniach, či už v územnom plánovaní alebo vo výstavbe v okruhu jeho vlastníctva, tak bude dostávať automaticky všetky notifikácie o všetkých konaniach.“ Podľa Holého zástupcovia miest a obcí nemajú záujem o rozvoj, ale „…o moc pečiatky. Požadujú absolútne zabetónovanie súčasného stavu a zastavenie akéhokoľvek rozvoja a modernizáciu stavebného konania“. V rámci medzirezortného pripomienkového konania prišlo k návrhu zákona o výstavbe a návrhu zákona o územnom plánovaní 4 660 pripomienok, z toho 2 795 zásadných. „Všetkými pripomienkami sa budeme zaoberať a budeme v nich hľadať také riešenia, ktoré budú predstavovať najvhodnejšie kompromisné riešenia“, odkázala Kancelária podpredsedu vlády.

Ôsmy dôvod: Neprimeraná dĺžka konania Za najaktuálnejší a zároveň aj najvýraznejší nedostatok súčasnej právnej úpravy povoľovania stavieb možno podľa advokáta Dušana Slávika z advokátskej kancelárie PUCHALLA, SLÁVIK & partners považovať neprimeranú, a teda aj nezákonnú dĺžku konania počínajúceho od podania návrhu na začatie územného konania až do právoplatnosti stavebného povolenia. „Do kolízie sa dostáva na jednej strane verejný záujem na zabezpečenie bývania, dopravy, výroby a uspokojovania ekonomických potrieb obyvateľstva a na druhej strane záujem na ochrane životného prostredia, kultúrno-historických potrieb obyvateľstva.“ Pripomína aj, že hlavne pri rozsiahlejších stavbách treba posúdiť súbor veľkého množstva požiadaviek z oblasti energetiky, dopravy, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny, ochrany udržateľného rozvoja územia, ochrany vlastníckych a iných vecných práv, a ochrany životného prostredia. „Povinnosťou stavebných úradov je sa s jednotlivými námietkami a pripomienkami náležite vysporiadať a svoje rozhodnutie náležite odôvodniť.“

Celý článok nájdete TU. 

Zdroj: Hospodárske noviny

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona