Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

Pracovné stretnutie s primátorom Bratislavy:

V utorok 15.6. 2021 sa stretli predstavitelia úradu podpredsedu vlády SR Štefana Holého a jeho štátny tajomník Martin Hypký s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom k pripravovanej reforme stavebného zákona. 

Témou diskusie bolo hlavne špecifické postavenie Bratislavy v oblasti územného plánovania z pohľadu pripravovaného metropolitného plánu, ktorý by mal nahradiť dnešný zastaralý a problematický územný plán Bratislavy. 

Ďalšie témy sa týkali zmien návrhov zákonov na základe prebiehajúceho pripomienkového konania. Strany sa zhodli, že legislatívna zmena stavebného zákona je nevyhnutná, pričom táto musí reflektovať postavenie samosprávy a jej kompetencie a úlohy, ktoré má zabezpečovať. Konštruktívna diskusia ukázala, že táto téma je pre hlavné mesto veľmi dôležitá, a že je potrebné v diskusii pokračovať.

Zdieľať článok
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email