SPOLOČNE PLÁNUJEME A VYTVÁRAME PRÍŤAŽLIVÉ MESTÁ A OBCE, A TÝM ÚZEMNÚ IDENTITU SLOVENSKA V SÚLADE S PROSTREDÍM, V KTOROM ŽIJEME.

Vnímame potreby všetkých členov našej spoločnosti.
Riešime ich dôstojne a férovo.
Spolupracujeme digitálne.

Celá reforma v oblasti výstavby a územného plánovania má za cieľ zlepšiť podmienky výstavby, ktoré sú dnes už neprijateľné. A to nielen pre investorov a podnikateľský sektor, ale aj pre obyčajného stavebníka rodinného domu. Už nebude potrebné tlačiť dokumentáciu a jednotlivé stanoviská, tá sa bude zdieľať cez jednotné úložisko a pošta bude elektronická.

Nová stavebná legislatíva vyhlásená v Zbierke zákonov

Zákon 200/2022 Z. z.

Zákon 201/2022 Z. z.

Súčasný stav stavebného zákona:

v oblasti získania stavebného povolenia sa Slovensko umiestnilo na 146. mieste v rebríčku Doing Business 2020 spomedzi 190 hodnotených krajín;

zložité a duplicitné administratívne procesy s veľkým množstvom zbytočných medzi krokov;

obštrukcie cez námietky;

vybavenie stavebného povolenia trvá na Slovensku v priemere 300 dní;

nevhodne nastavená zodpovednosť;

nízke správne poplatky, nezákonné vyvolané investície, úplatky;

úroveň kontroly je nízka.

Najväčšie prínosy novej stavebnej legislatívy :

digitalizácia v stavebníctve;

užšie prepojenie s elektronizáciou verejnej správy;

rýchlejšie získanie stavebného povolenia;

koniec nekonečných papierovačiek;

už nebude potrebné navštíviť množstvo úradov a úradníkov;

menej byrokracie;

stavebné povolenie sa viac nebude vybavovať v papierovej forme, ale elektronicky;

naštartuje sa projekt štátom podporovaného nájomného bývania;

začne sa výstavba nájomných bytov, vďaka čomu sa znížia ceny nehnuteľností.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach

Čo prinesie nový stavebný zákon?

Play Video

Najnovšie články

Stavebný zákon a jeho podrobnosti o pripravovanej zmene.

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona