„Navrhovaná zmena stavebného zákona má priniesť skrátenie povoľovacích procesov, zlepšenie fungovania stavebných úradov a ich profesionalizáciu aj zníženie byrokracie. Chceme procesy sprehľadniť a zjednodušiť. A tiež zamedziť vzniku šedých zón, kde vzniká priestor na korupciu.“

vicepremiér Štefan Holý

Nový stavebný zákon by mal zvýšiť dostupnosť bývania. Dnes je to veľký problém. Aj odborná verejnosť sa zhoduje na tom, že za vysokými cenami bytov a ich malou dostupnosťou sú práve zdĺhavé povoľovacie procesy. To, čo ľudia reálne pocítia, je to, že sa zvýši dostupnosť bývania a znížia sa aj jeho ceny.
Stavebný zákon 2021

Zdroj foto: NRSR  

Programové vyhlásenie vlády týkajúce sa stavebného zákona:

Nová stavebná legislatíva vyhlásená v Zbierke zákonov

Zákon 200/2022 Z. z.

Zákon 201/2022 Z. z.

Súčasný stav stavebného zákona:

v oblasti získania stavebného povolenia sa Slovensko umiestnilo na 146. mieste v rebríčku Doing Business 2020 spomedzi 190 hodnotených krajín;

zložité a duplicitné administratívne procesy s veľkým množstvom zbytočných medzi krokov;

obštrukcie cez námietky;

vybavenie stavebného povolenia trvá na Slovensku v priemere 300 dní;

nevhodne nastavená zodpovednosť;

nízke správne poplatky, nezákonné vyvolané investície, úplatky;

úroveň kontroly je nízka.

Navrhované riešenia novej stavebnej legislatívy :

jednotnú metodiku pre územnoplánovaciu dokumentáciu, zásady územného plánovania, štandardy pre vytváranie, spracovanie a publikovanie údajov o území a stavbách;

pripravený návrh a diskusie z roku 2019 a snaží sa ich viac zjednodušiť;

užšie prepojenie s elektronizáciou verejnej správy;

zriadenie ústredného orgánu štátnej správy ako garanta interoperability procesov (územného plánovania a výstavby) a dát o území a stavbách;

precizovanie integrácie a harmonizácie procesov;

integrované procesy a nové elektronické služby;

kvalitné navzájom prepojiteľné (interoperabilné) otvorené dáta o území a stavbách.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach

Čo prinesie nový stavebný zákon?

Play Video

Najnovšie články

Stavebný zákon a jeho podrobnosti o pripravovanej zmene.

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona