Investičný zámer má prednosť pred ochranou životného prostredia či záujmami obce.

Ako je to dnes ?

Investičný zámer je jeden zo základných atribútov rozvoja územia. Aj dnes je nevyhnutným predpokladom pre realizáciu investície v území. Ak dnes chcete podnikať alebo investovať hoc do verejnoprospešnej stavby napr. nemocnice, nepohnete sa bez toho, aby ste si to vybavili na meste či v obci. Čím väčší investičný záujem, tým je prirodzene väčší záujem podieľať sa na tejto investícii. Pre veľké významné investície máme obmedzené územia, lebo na tie sa viaže ľudská sila, dostupnosť, rozsah služieb, subdodávateľov. Dnes je z hľadiska konkurencieschopnosti Slovensko pre veľké investičné zámery konkurencie neschopná krajina. Záujmy obce sú častokrát záujmy konkrétneho vedenia a ochrana životného prostredia býva skôr ultimátny argument, ktorý sa vytiahne vždy, keď nie je možné uviesť iný dôvod. Na druhej strane významy území z hľadiska životného prostredia nie sú chránené a individuálne územné konania umožňujú obchádzať, resp. salámovou metódou zaťažovať územia.

Čo sa navrhuje ?

Rozvoj územia rovnako ako akýkoľvek iný rozvoj spôsobuje konflikty – napr. právo na bývanie/podnikanie vs. právo na ochranu životného prostredia. Tieto spory sa dnes riešia tak v územnom plánovaní ako aj vo výstavbe, čo nie je správne. Navrhovaná reforma posilňuje práva obcí pri územnom plánovaní, kde sa jasne stanovujú podmienky a priority aj s ohľadom na ochranu životného prostredia. Na druhej strane má dnes štát problém postaviť nemocnicu, pretože všade je to v rozpore so záujmami obce a ochranou životného prostredia. Nový stavebný zákon nastavuje podmienky, ktoré jasne určujú kedy, za akých okolností a pri zohľadnení akých podmienok je investičný zámer v súlade s ochranou životného prostredia či potrebou občanov – nie povyšovanie investičného zámeru nad ochranu životného prostredia. V opačnom prípade bude problematické stavať školy, nemocnice, cesty či športoviská, pretože častokrát alibistická ochrana životného prostredia má prednosť.

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona