Nový návrh spôsobí developerské eldorádo.

Ako je to dnes ?

Eldorádo naznačuje niečo, čo nemá jasne nastavené pravidlá a kto má širšie a hrubšie lakte sa pretlačí. Presne tak je to dnes. Keď idete na úrad s úmyslom stavať rodinný dom, netušíte, čo potrebujete a radšej si zaplatíte tzv. inžiniering. Teda niekoho, kto sa vyzná v spleti chodníčkov a požiadaviek konkrétnych úradníkov. Dnešný stav neriadenej výstavby je práve dôsledkom nejasných pravidiel a nesprávne využívaného nástroja územného plánovania.

Čo sa navrhuje ?

Jasný elektronický a automatizovaný proces s vopred nastavenými pravidlami, riadený informačným systémom bez strácania spisov, vymieňania projektov či iným ovplyvňovaním. Všetky informácie budú dostupné aj inšpekcii. Postavenie miest a obcí bude posilnené, pretože žiadnu stavbu nebude možné postaviť v rozpore s územným plánom, ktorý stanoví mesto či obec. Zodpovedne pripravený a vypracovaný územný plán spracovaný mestom či obcou, jasne stanoví typ a účel stavby, ktorá môže byť na danom mieste postavená. Ak stavebník dodrží pravidlá v územnom pláne, technické či vzťahové, stavba sa stáva projektom s jasne stanoveným začiatkom a koncom.

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona