Úlohou opakovaného MPK je informovať o zapracovaných legislatívnych úpravách a pripomienkach

  • Podpredseda vlády Štefan Holý sa rozhodol, návrh zákona o územnom plánovaní aj návrh zákona o výstavbe predložiť do opakovaného medzirezortného pripomienkového konania.
  • Návrhy zákonov sa systémovo nemenia, sú v nich zapracované úpravy od viacerých subjektov, ktorých pripomienky boli diametrálne odlišné.
  • Cieľom je, aby sa mohli všetci oboznámiť s upravenými návrhmi detailne aj v rámci opakovaného MPK.
  • Partnerom bolo toto rozhodnutie komunikované v rámci rozporových konaní od 14. júna 2021.
  • Predpokladané spustenie opakovaného MPK k návrhom zákonov bude začiatkom júla 2021.
 

Dnešný stavebný zákon je previazaný s veľkým množstvom právnych predpisov a otvára veľa dvier, za ktorými sú roky neriešené problémy a notoricky známe právne situácie.

Ak by sa niečo v politickej praxi mohlo, či malo, volať zlepenec, tak by to mal byť aktuálny stavebný zákon. Základ toho súčasného je totiž z roku 1976 a bol desiatky a desiatky razy novelizovaný, opravovaný, upravovaný a zliepaný. Vyhovuje len byrokratom a ohýbačom pravidiel.

Nové predpisy, ktoré sa aktuálne schvaľujú, majú ambíciu byť výrazne lepšie ako stav, ktorý máme dnes. Nový zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe musia byť jednoducho nadčasové.

Na Úrad vlády SR prichádzajú desiatky podnetov od obyčajných občanov, ale aj podnikateľov, ktorí jednoducho nedokážu brániť svoje práva, ale častokrát nedokážu splniť až absurdné podmienky ukladané stavebnými úradmi. Politický oportunizmus, ktorý udržiava „status quo“ dnešného nastavenia legislatívy, len aby neboli narušené vzťahy a toky peňazí, je jednoducho už pre systém neudržateľný. Jedným z dôsledkov je takmer nedostupnosť bývania, ale aj nezmyselná výstavba v Demänovskej doline. Stavebné predpisy sú ale dôležité a zaujíma sa o ne naozaj široký okruh subjektov. Je potrebné hľadať veľa kompromisov medzi záujmami štátu, samosprávy, podnikateľov, ale aj verejnosti.

V legislatívnych návrhoch sa, na základe prebiehajúcich rozporových konaní, upravujú riešenia problémov tak, aby práve tieto dlhodobo neriešené situácie legislatíva reflektovala.  Z tohto dôvodu sa podpredseda vlády rozhodol, aby návrh zákona o územnom plánovaní aj návrh zákona o výstavbe boli predložené do opakovaného medzirezortného pripomienkového konania.

Chceme, aby sa všetci mohli s upravenými návrhmi detailne a opakovane oboznámiť a, aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania a rozporových konaní, bolo možné nájsť čo najlepšie riešenia,“ uviedol podpredseda vlády Štefan Holý. „Zapracované pripomienky nemenia navrhované reformné zámery a sú o vyvažovaní záujmov, ale aj o precizovaní práv a povinností.

Partnerom so záujmom o konštruktívnu debatu bolo toto rozhodnutie podpredsedu vlády komunikované v rámci rozporových konaní od 14. júna 2021.

Predpokladané spustenie opakovaného medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o územnom plánovaní a návrhu zákona o výstavbe bude začiatkom júla 2021.

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona