Konferencia na tému „Urbanizmus vo svete nových technológií“ a „Digitalizácia stavebného konania a územného plánovania“

Pod záštitou kancelárie podpredsedu vlády Slovenskej republiky Štefana Holého a jeho štátneho tajomníka Martina Hypkého sa v dňoch 13. a 14. decembra 2021 konala konferencia na tému „Urbanizmus vo svete nových technológií“„Digitalizácia stavebného konania a územného plánovania“.

Hlavnými hosťami a rečníkmi podujatia boli § prof. Jason Pomeroy, PhD., ocenený architekt, profesor, zakladateľ Pomeroy Studio a Pomeroy Academy v Singapúre a § prof. Martin Fischer, PhD., profesor stavebného a environmentálneho inžinierstva na Stanfordskej univerzite a riaditeľ Centra integrovaného stavebného inžinierstva CIFE (Center for Integrated Facility Engineering).

Prof. Jason Pomeroy sa vo svojej prednáške k prvému tématickému bloku, ktorým bol „Urbanizmus vo svete nových technológií“, venoval trvalo udržateľnému rozvoju zastavaných území, výzvam, ktorým čelíme v oblasti urbanizmu v kontexte budovania trvalo udržateľných miest a trvalo udržateľným mestám z pohľadu 6 parametrov: technologické, environmentálne, priestorové, kultúrne, ekonomické a spoločenské.

Téme „Digitalizácia stavebného konania a územného plánovania“ sa vo svojej prednáške venoval prof. Martin Fischer, ktorý poukázal nielen na existujúce technické riešenia vo svete a trendy v oblasti digitalizácii, ale zároveň zdôraznil potenciál, význam a jedinečnosť navrhovaného modelu stavebnej digitalizácie na Slovensku.

Séria prednášok na vyššie uvedené témy sa konala za účasti odbornej verejnosti z oblasti vlády, samosprávy, priemyslu a akademickej obce.

Záznam z konferencie na tému „Digitalizácii stavebného konania a územného plánovania“ si môžete pozrieť tu:

Záznam z konferencie na tému „Urbanizmus vo svete nových technológií“ si môžete pozrieť tu:

Krátku reportáž o Digitálnom urbanizme si pozriete v tomto videu:

Krátku reportáž o Digitalizácii stavebného konania si pozriete v tomto videu:

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona