Konferencia SEA/EIA 2022

11.-12. októbra sa konal VI. ročník konferencie SEA/EIA 2022 s medzinárodnou účasťou, ktorú organizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách a poskytnúť tiež fórum pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. Tento rok boli témy zamerané na proces posudzovania vplyvov v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Jedným zo spíkrov, ktorý zastupoval Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR bol Roman Skorka z kancelárie predsedu úradu. Vystúpil hneď v prvý deň konferencie s témou Reforma v oblasti územného plánovania a výstavby a jej vplyv na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Ďalšími témami konferencie boli:

  • Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie z hľadiska legislatívnych predpisov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a ochrany prírody a krajiny
  • Praktické skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny
  • Posudzovanie vplyvov vybraných navrhovaných činností a zložiek životného prostredia
 
Pozrite si fotogalériu z konferencie:
Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona