Nie. Zákon vychádza z premisy, že musíte byť aktívny pri obrane svojich práv. Nesmiete robiť obštrukcie, nesmiete niekoho vydierať tým, že ste nečinný. Áno, keď ako investor staviate fabriku alebo rodinný dom, zákon nepripúšťa nečinnosť a neodmeňuje ju. Ale odmietame to, že by ten zákon dával menej práv a menšiu informovanosť obyvateľom – napríklad susedom – na akejkoľvek úrovni. Informovanosť a zapojenie do toho procesu sú lepšie. Ale, samozrejme, vyžaduje si aktivitu – musíte sa aktívne zaujímať o to, čo sa vo vašom okolí deje. Keď dostanete notifikáciu na telefón, máte tam lehotu, v ktorej sa máte vyjadriť. Keď sa vyjadríte, vaše práva sú zachované. Keď na to kašlete, nemôžete blokovať celý proces.

2022-03-03

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona