Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

Áno. Vychádza to z európskej legislatívy. Po novom však namiesto dvoch osobitných procesov bude jeden. Keď stavebník dostane povolenie EIA, súčasne bude mať aj povolenie stavebného zámeru. Celkovo tak namiesto troch konaní pôjde o jedno.

2021-04-26