Vytvoríme prehľadný, užívateľsky prístupný rezervačný systém pre všetkých. Prihlásenie a komunikácia bude prebiehať prostredníctvom tohto elektronického rezervačného systému, ktorý bude mať na starosti Agentúra. Rezervačný systém bude obsahovať prehľadnú ponuku nájomných bytov, ktoré sa budú stavať. Každý záujemca sa prihlási do systému, po schválení a splnení zákonom daných požiadaviek ho systém zaregistruje. Následne sa záujemca oboznámi s ponukou a vyberie si voľný byt, ktorý si následne zarezervuje.

2022-07-01

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona