Dnes je každý územný plán iný a ťažko sa čítajú, niekde vôbec nie sú dostupné v elektronickej alebo jednoduchej prehľadnej forme. To je náročné pre vlastníkov ale aj pre verejnosť. Návrhom chceme zaviesť jednotnú metodiku, územné plány by mali byť tiež v digitálnej forme a dostupné v jednom informačnom systéme. Proces územného plánovania zjednodušujeme a zároveň ho harmonizujeme s procesom posudzovania vplyvov a zozáväzňujeme výsledky tohto procesu.

2022-03-03

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona