Súčasný návrh zákona neumožňuje prevod bytov mimo systému štátom podporovaného nájomného bývania.

2022-04-07

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona