V rámci zákona o výstavbe, ktorý nadobúda účinnosť v termíne 04/2024, nie je osobitne definovaný pojem „zastavaná plocha“. Tento pojem bude osobitne upravený v pripravovaných všeobecne záväzných vykonávacích predpisov, ktoré budú účinné k uvedenej účinnosti zákona. V súčasnosti sa dá zjednodušene povedať, že sa jedná o plochu, ktorá je spojená s terénom, prípadne inak povedané plocha pôdorysu prvého podlažia. Do zastavanej plochy sa započítavajú prečnievajúce plochy strešnej konštrukcie, nekrytej terasy alebo plocha balkóna.

2023-01-16

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona