Nie nejedná sa o konflikt. Investiční partneri nebudú mať v rámci agentúry rozhodovaciu právomoc, ale iba poradnú funkciu. Rozhodovaciu právomoc si ponechá výhradne štát cez zakladajúcich členov agentúry. A investičnými partnermi sa budú môcť stať iba veľmi skúsení investori prevádzkujúci desiatky až stovky tisíc nájomných bytov v zahraničí.

2022-04-07

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona