Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

Súčasný zákon a prax sa vyvinuli do priveľkého množstva procesov, čo je priestor, kde sa dá korumpovať. My tých identifikovaných 84 procesov plánujeme zredukovať na 13 procesov, ktoré sú jednoznačné, transparentné a každý vie, kto má čo robiť, kto čo vydáva a čo treba kam predložiť. Navyše celý proces bude v elektronickom systéme, vďaka ktorému budú všetci účastníci vidieť, čo a kedy musia dodať a zároveň bude možná online kontrola celého procesu.

2021-04-26