Nejedná sa o diskrimináciu. Príspevok je dobrovoľný. Nastavenie sociálneho programu a jeho využívanie je na dialógu medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Je to ich dohoda. Navrhovaný dobrovoľný príspevok dokáže čiastočne pomôcť riešiť štrukturálne problémy nášho trhu práce. Poskytuje zamestnávateľom silný nástroj na zvýšenie mobility pracovnej sily, odlíšenie sa od konkurencie a pritiahnutie chýbajúcich zamestnancov a podobne.

2022-04-07

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona