Nie, pretože územné plánovanie ostáva naďalej ako originárna kompetencia samosprávy. Pokiaľ chcú obce svoje územie rozvíjať, práve navrhované zmeny ich môžu motivovať k územnoplánovacej činnosti. Nový návrh zákona kladie dokonca oveľa väčší dôraz na úlohu územného plánovania.

2022-03-03

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona