Primárnym kritériom je časové hľadisko, kedy záujemca bude zaradený do poradovníka podľa dátumu a času prihlásenia sa do systému. Po splnení základných najmä príjmových kritérií bude záujemcovi podľa poradovníka pridelený byt. Týmto zabezpečíme úplne transparentný systém bez možnosti zásahu úradníkov a neoprávneného zvýhodnenia žiadateľov.

2022-04-07

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona