Zákon umožňuje odpredaj bytového domu inému investičnému partnerovi, ale pri dodržaní podmienky, že bytový dom bude aj naďalej fungovať v rámci systému regulovaného nájomného bývania. Investičných príležitostí podobného rozsahu nie je neobmedzené množstvo. A preto vo všeobecnosti platí, že pri takomto druhu investícií, ktorý prináša stabilný výnos, investori budú motivovaní zotrvať v tomto systéme naďalej a čo najdlhšie.

2022-04-07

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona