Uvedený počet zamestnancov budú tvoriť prevažne úradníci, ktorí budú delimitovaní z úradov, štátnych organizácií, inštitúcií, atď. Dnešný problémov vo výstavbe (najmä dlhé a nepredvídateľné procesy) spočíva v tom, že personálne kapacity na úradoch sú zaťažené rôznou inou agendou, komplikovanými procesmi a nie je ich jednoducho možné priamo metodicky riadiť. To vytvára prostredie, v ktorom aj dve úradníčky jedného stavebného úradu inak postupujú, stavebník nevie ako sa má správať, čo všetko potrebuje do konania zabezpečiť a vytvára to tlak na korupciu. Hlavným problémom dnešnej úpravy je skutočnosť, že obce ako stavebné úrady radšej individuálne rozhodujú, ako by mali územne plánovať.

2022-03-03

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona