Nová stavebná legislatíva v praxi (školenie pre zamestnancov NDS)

Aktuálne platný stavebný zákon  z roku 1976 nahradia dva nové zákonyZákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní. Dvojica nových zákonov nadobudne účinnosť 1. apríla 2024 a prinesie viacero pozitívnych zmien, napríklad profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie a zrýchlenie procesu povoľovania stavieb, jeho elektronizácia a digitalizácia dát súvisiaca s územným plánovaním a výstavbou.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR zorganizoval dvojdňové školenie k novej stavebnej legislatíve pre zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti. Školenie zahájila podpredsedníčka úradu Milota Sidorová, kedy predstavila víziu a misiu úradu. Zároveň priblížila kompetencie úradu v oblasti územného plánovania. Slavomíra Salajová, poradkyňa pre stavebnú legislatívu ozrejmila ciele a procesy digitalizácie a časť svojej prednášky venovala fungovaniu jednotného informačného systému. Školenie zamerané na výstavbu viedol Roman Skorka, odborný garant pre oblasť výstavby, ktorý odprezentoval proces obstarávania územného plánu miest a obcí Slovenska či fungovanie procesu prerokovania stavebného zámeru.  

Školenia sa zúčastnilo viac ako 130 zamestnancov a súčasťou bola aj konštruktívna diskusia. Predseda predstavenstva a riaditeľ NDS Vladimír Jacko zhodnotil školenie ako prínosné a ocenil proaktívnu a vynikajúcu spoluprácu štátnych inštitúcií. 

Pozrite si fotogalériu zo školenia:

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona