Odborná konferencia Slovenského zväzu bytových družstiev

10.-11. novembra 2022 sa konala odborná konferencia členov družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev s cieľom informovania o platnej legislatíve súvisiacej s výkonom správy členských družstiev SZBD, novinkách z oblasti ochrane osobných údajov,  regulácii cien energií či novom stavebnom zákone. 

Práve prijatie stavebnej legislatívy, ktorá nadobudne účinnosť už budúci rok v apríli, súvisí so zmenami vo výkone správy bytových domov. O reforme územného plánovania a výstavby na konferencii prednášal Roman Skorka, ktorý je odborný garant v oblasti výstavby na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR. 

Počas svojej prednášky predstavil fungovanie novovzniknutého úradu spolu s modelovým príkladom obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a povoľovania výstavby.

Stavebný zákon 2021
Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona