Podnikatelia vítajú reformu stavebného zákona a ponúkajú 10 konkrétnych návrhov na zefektívnenie ťažkopádnych stavebných konaní

Zamestnávatelia považujú súčasný zlyhávajúci systém územného plánovania a povoľovania stavieb za jednu z hlavných prekážok rozvoja podnikateľského prostredia a zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva na Slovensku. Za najväčšie negatíva, s ktorými sa v praxi pri aplikácii súčasnej stavebnej legislatívy stretávajú, označili predovšetkým dĺžku konaní, nedostatočnú odbornosť a nekonzistentnosť rozhodovania mnohých stavebných úradov, duplicitu konaní a nedostatočnú digitalizáciu. V záujme zlepšenia tohto nelichotivého stavu pripravilo 12 zamestnávateľských zväzov a asociácií desať strategických odporúčaní pre dobrý a efektívny stavebný zákon, ktoré odprezentovali 30. júna 2021 na spoločnej tlačovej konferencii.

Vysoko očakávaná legislatívna zmena navrhovaná Úradom Vlády SR, pod gesciou podpredsedu Vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie, Štefana Holého, by mala reagovať na súčasné výzvy.

Tatiana Prokopová, predsedníčka výboru Real Estate v rámci Americkej obchodnej komory SR hovorí „Oceňujeme najmä snahu o zjednotenie rozhodovacej praxe, sprehľadnenie a jasné definovanie povoľovacích procesov, výrazné zrýchlenie konaní, elektronizáciu a profesionalizáciu postupov v tejto oblasti.“

“Reforma stavebného konania je kľúčovou zmenou, ktorá ovplyvní hospodársky rast a obraz Slovenska na desaťročia. Urobme ju preto zodpovedne, kvalitne a nadčasovo,” povedal Peter Serina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

Dvanásť zamestnávateľských organizácií a zväzov sa aktívne zaujíma o proces zmeny stavebnej legislatívy, preto pomenovali najväčšie problémy súčasnej právnej úpravy a doplnili ich riešeniami, ktoré by mali byť zohľadnené pri prijímaní nového stavebného zákona. Týkajú sa najmä nasledovných oblasti, ktoré sú zadefinované v dokumente Desatoro pre dobrý a efektívny stavebný zákon.

 

Zdroj: amcham.sk

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona