Posilňujeme kompetencie pamiatkovému úradu

Návrh zákona o výstavbe ráta s vytvorením špeciálnych stavebných úradov na krajských pamiatkových úradoch a pre národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a územia svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pri príprave reformy boli zohľadnené návrhy a pripomienky rezortu kultúry, ktoré mali za cieľ posilniť ochranu pamiatkového fondu SR.

Novela zákona by mala výrazne zlepšiť ochranu pamiatok a zachovať budúcnosť kultúrneho dedičstva.

„Navrhovaný zákon o výstavbe nijako nezasahuje alebo nezhoršuje podmienky na to, aby pamiatkové úrady poskytovali odbornú pomoc pri obnove pamiatok, naopak, ich kompetencia sa posilňuje. Navrhovaná reforma má za cieľ priniesť transparentnejšie procesy a aj preto je postavená na princípe jedného konania o stavebnom zámere.“ uviedol podpredseda vlády SR, Štefan Holý. 

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona