Pracovné stretnutie pre stavebné úrady

Regionálne vzdelávacie centrum Košice a Prešov pripravili pravidelné celoslovenské pracovné stretnutie pre stavebné úrady, ktoré sa konalo 23.-25. novembra 2022 v Podbanskom.

Na dvojdňovom podujatí sa školili zamestnanci stavebných úradov a špeciálnych stavebných úradov, starostovia obcí, ostatní záujemcovia o túto problematiku na témy, s ktorými sa stretávajú v praxi:

– nový stavebný zákon (Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe),

– čierne stavby, aj s informáciami o tejto problematike podľa nového zákona o výstavbe,

– dopravné stavby, 

– elektronizácia stavebného úradu.

Prierez novou stavebnou legislatívou účinnou od 1. apríla 2024 na podujatí prezentoval Roman Skorka, odborný garant pre výstavbu. Počas svojej prednášky vysvetlil účastníkom školenia procesné diagramy pre obstarávanie územného plánu obce pre konania vo výstavbe, prechodné ustanovenia vo veci dokončovania spisov „po starom“ či prechod kompetencií.

 

Stavebný zákon 2021
Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona