Rýchlejšie získanie stavebného povolenia a menej byrokracie na úradoch

Všetci poznáme prípady, kedy stavebník priniesol projektovú dokumentáciu na stavebný úrad a častokrát čakal aj niekoľko mesiacov, kým sa jeho prípad dostal do rúk zodpovedným úradníkom. Toto spôsobuje ťažkopádnosti pri povoľovaní stavieb, napríklad rodinného domu. Nový stavebný zákon by mal priniesť zmeny k lepšiemu pre všetkých. Prispieť k tomu by mala digitalizácia dát v územnom plánovaní a výstavbe. 

Navrhovaná zmena urýchli získanie stavebného povolenia a prinesie menej byrokacie. Súčasný zákon a prax sa vyvinuli do priveľkého množstva zmätočných procesov, čo vytvára priestor pre korupciu. Úrad podpredsedu vlády SR identifikoval 84 procesov, ktoré plánuje zredukovať na 13, ktoré sú jednoznačné, transparentné a vďaka nim každý bude vedieť, kto má čo robiť, kto čo vydáva a čo treba kam predložiť. Navyše celý proces bude v elektronickom systéme, vďaka ktorému budú všetci účastníci vidieť, čo a kedy musia dodať a zároveň bude možná on-line kontrola celého procesu.

V novej stavebnej legislatíve bude kladený väčší dôraz na územné plány miest a obcí. Práve kvalitne pripravený územný plán je dôležitý pre občanov, investorov, ale aj pre stavebné úrady. Administratívne procesy sa zjednotia, zjednodušia a to vďaka prechodu stavebných úradov späť na štát a zvýšeniu zodpovednosti projektantov za konkrétnu stavbu. Dôjde tým k odbúraniu zbytočnej administratívy na úrovni stavebných úradov. V konečnom dôsledku by to malo pomôcť práve starostom, ktorí sa potom budú môcť naplno venovať územnému plánovaniu.

Viac o prínosoch nového stavebného zákona pre občanov si pozrite v našom videu, kde hovorí odborníčka Slavomíra Salajová, o územnom plánovaní a výstavbe:

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona