Stavebná legislatíva prinesie digitalizáciu a informačný systém. Doručovať sa bude podľa zákona o e-Governmente (článok)

Štátny tajomník podpredsedu vlády SR Martin Hypký poskytol rozhovor ASB magazínu o architektúre, stavebníctve a realitnom developmente. Porozprával o novej stavebnej legislatíve, ktorá radikálne zmení podmienky na Slovensku, ale aj o situácii v Bratislave, o centrálnom stavebnom úrade, poste projektanta a ďalších zaujímavých témach.

„Skrátenie a zjednodušenie stavebného konania zvýši atraktívnosť Slovenskej republiky ako krajiny na investovanie, čo bude mať priamy vplyv na rast HDP, rast zamestnanosti, nové a vyvolané investície. Všetky tieto prínosy novej stavebnej legislatívy povedú k najvyššie zamýšľanému cieľu, a to zvýšeniu kvality života obyvateľov na Slovensku, vysvetľuje v rozhovore štátny tajomník Martin Hypký. 

V rozhovore nájdete aj vysoko-úrovňovú procesnú mapu, časový harmonogram od predloženia návrhu zákonov do parlamentu až po ich účinnosť a s nimi súvisiacu plnú digitalizáciu procesov. Dozviete sa aj ako sa tvorili stavebné zákony a aké sú ich základné benefity. 

V článku sa nachádza aj reforma v kocke:

  • Elektronické procesy, automatizované kontroly a validácie, elektronické doručovanie vrátane listinnej konverzie,
  • Jednotný zdroj informácií, jasné postupy a pravidlá pre jednoznačnú vykonateľnosť,
  • Aktualizované dokumenty, permanentne dostupné všetkým účastníkom konania,
  • Jednoduchá tvorba, dohľadateľnosť a kontrola projektov.
 

Štátny tajomník vysvetlil aj kde budú fyzicky sedieť zamestnanci nového centrálneho stavebného úradu a aké bude mať kompetencie. „Napríklad ohlášky a drobné stavby budú môcť byť procesované bez priameho zásahu úradníka, ak zhotoviteľ dodrží všetky zákonné postupy. Keďže postupy určí práve nový úrad, musí preto vzniknúť s predstihom. Počet zamestnancov vzhľadom na digitalizáciu sa zníži.“ 

Celý rozhovor si môžete prečítať na webstránke ASB.

 

Zdroj: ASB.sk 

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona