Stavebný zákon nepripravujeme na objednávku developerov

Súčasný stavebný zákon je vecne rozdelený do dvoch zákonov. Do zákona o územnom plánovaní, a do zákona o výstavbe.

V návrhu zákona o územnom plánovaní, má developer rovnaké postavenie ako fyzická alebo právnická osoba. Najdôležitejšiu úlohu tu zohráva obce, kde je územné plánovanie ich originálnou kompetenciou. Systémová zmena bude, že sa zruší územné konanie ako individuálny nástroj a úlohou samosprávy bude územne plánovať, čím si obec vopred nastaví podmienky.  Developer, fyzická či právnická osoba nemôže sám nič presadiť. Každú zmenu musia schváliť poslanci.

V návrhu zákona o výstavbe, rieši najmä procesy spojené s povoľovaním stavieb. Návrh zákona kladie zvýšený dôraz na povoľovanie väčších stavieb. Sú jasne zadefinované procesy a účastníci konania. Každý stavebník vďaka tomu jasne vie ako postupovať a aké podmienky musí splniť, aby jeho stavba získala stavebné povolenie. Bez ohľadu na to, či ide o developera či fyzickú osobu. Bez ohľadu na to, či ide občan stavať garáž alebo developer bytovku. 

Najväčším pozitívom navrhovanej zmeny stavebného zákona je, že nové konania sú postavené na elektronizácii procesov.

Podpredseda vlády SR Štefan Holý ešte minulý rok poskytol rozhovor pre týždenník Trend, v ktorom vysvetľoval prečo nie sú nové zákony pripravené na objednávku pre developerov ako sa hovorilo. Celý rozhovor si prečítate TU.

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona