Zavedenie novej stavebnej legislatívy do praxe (školenie pre rezorty)

Nová stavebná legislatíva (Zákon o výstavbe, Zákon o územnom plánovaní) nadobudne účinnosť 1. apríla 2024 a prinesie viacero pozitívnych zmien, napríklad profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie a zrýchlenie procesu povoľovania stavieb, jeho elektronizácia a digitalizácia dát súvisiaca s územným plánovaním a výstavbou.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR zorganizoval 24. januára 2023 jednodňové školenie k novej stavebnej legislatíve pre rezorty. 

Školenie zahájil predseda úradu Martin Hypký, ktorý v úvode predstavil víziu a misiu úradu. Prítomným zhrnul 1. polrok fungovania od schválenia novej stavebnej legislatívy prezidentkou, cez vznik samotného úradu, zberný zákon či vyhlášku o územnom plánovaní až po školenie zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti.

Podpredsedníčka pre územné plánovanie Milota Sidorová ozrejmila ciele a procesy v oblasti územného plánovania, stupne územnoplánovacej dokumentácie a časť svojej prednášky venovala legislatívnemu rámcu. Školenie zamerané na výstavbu viedol generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie Roman Skorka, ktorý priblížil zákon o výstavbe spolu so zmenami pri skolaudovaných aj neskolaudovaných stavbách či fungovanie procesu prerokovania stavebného zámeru.

Počas prednášky sa školitelia venovali aj fungovaniu jednotného informačného systému.

Školenie pre rezorty bolo pokračovaním spolupráce štátnych inštitúcií. Nadviazali sme na minuloročné úspešné a prínosné školenie pre viac ako 100 zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré malo pozitívne ohlasy. 

Pozrite si fotogalériu zo školenia pre rezorty:

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona